portal justitie oradealife cara menipiskan alis secara alami luis foncerrada pascal ceesp france route 9 antiques maine ban mainboard socket 1366

TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Site-ul www.dacamelpub.ro va fi denumit în continuare “site-ul“.

Drepturi  de autor
Copyright ©  DA AMSA GROUP S.R.L.
Toate drepturile rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor.

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea exclusivă a DA AMSA GROUP S.R.L. Conţinutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând, dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea scrisă a DA AMSA GROUP S.R.L.

Mărci înregistrate
Denumirea DA CAMEL CLUB, sub orice formă ar apărea în site, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinațiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale DA AMSA GROUP S.R.L. Ele pot fi utilizate numai cu acordul DA AMSA GROUP S.R.L şi numai în legătură cu produse sau servicii DA AMSA GROUP S.R.L. Utilizarea altor mărci înregistrate afișate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

Confidenţialitate
Dacă utilizați site-ul, se presupune că sunteţi de acord că DA AMSA GROUP S.R.L poate înregistra şi stoca informaţii despre dvs., obţinute cu acordul dvs. prealabil, şi le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre şi al promovării serviciilor şi produselor oferite de DA AMSA GROUP S.R.L. Aceste informaţii, dar nu şi datele dvs. de identitate (nume, adresa fizică şi de e-mail, numărul de telefon), pot fi puse la dispoziția unor terțe părți în scopul identificării unor soluții de îmbunătățire a serviciilor pe care vi le oferă DA AMSA GROUP S.R.L (studii statistice, studii de piaţă etc.). Fac excepție cazurile în care dezvăluirea identității dvumneavoastră este necesară în scopul respectării şi aplicării legii.

Utilizarea informațiilor personale
Informațiile despre dvs. pot fi folosite de DA AMSA GROUP S.R.L doar în scopul comercializării produselor şi serviciilor oferite, de exemplu pentru:

a.procesarea comenzilor sau cererilor dvs.;
b. oferte de servicii şi produse;
c. facturare
d. soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dvs.;
e. realizarea unor studii de piaţă şi de produs şi marketingul produselor, al serviciilor S.C. ? şi al serviciilor furnizorilor şi partenerilor săi;
f. contactarea prin poştă sau prin oricare alte mijloace în legătură cu produsele oferite de S.C. ?L. sau cu produse oferite de parteneri sau furnizori ai DA AMSA GROUP S.R.L care prezintă, în opinia noastră, interes pentru dvs.;
g. înregistrarea dvs. în vederea acordării de reduceri, bonusuri, credite etc.

Limitarea responsabilităţii
DA AMSA GROUP S.R.L și furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al/în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Deşi face toate eforturile în acest sens, DA AMSA GROUP S.R.L nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi.

DA AMSA GROUP S.R.L nu este responsabilă în niciun fel pentru folosirea neautorizată a informaţiilor prezente în acest site, fără a se consulta în prealabil şi consultanţii noştri. Este posibil ca unele informaţii să nu mai fie de actualitate şi în vigoare, ca urmare a unor schimbări legislative ulterioare.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dumneavoastră, utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.;

Vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului;

Vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

Modificări

DA AMSA GROUP S.R.L își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

Pentru reclamaţii şi sesizări privind copierea ilegală a informaţiilor din acest site, ne puteţi contacta la numărul de telefon mobil: 0741.2696.587 sau pe e-mail la comenzi@dacamelpub.ro

Vă mulţumim!
Echipa Da Camel CLUB